dijous, 20 d’octubre de 2022

SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS DEL PRIMER TRIMESTRE

 Hola famílies!

Aquí us deix un enllaç on podreu veure quina és la seqüenciació prevista d'aquest trimestre a les àrees lingüístiques de llengua castellana i catalana, matemàtiques, ciències naturals i ciències socials.

Si teniu algun dubte, sabeu que podeu consultar qualsevol aspecte.

CONTINGUTS PRIMER TRIMESTRE

SETMANA DEL 10 AL 17 D'OCTUBRE

 Bon dia famílies!

Durant aquesta setmana hem començat a endinsar-nos amb el nostre projecte dels porquets de l'espai on hem recordat entre tots què sabem i què volem saber i segons les prioritats de cada infant sobre les nostres preguntes, hem creat grups d'investigació on cada un ha de crear una planificació del projecte d'equip i hem començat a fer la tasca. Mans a l'obra!

A més, hem continuat amb l'adquisició de continguts matemàtics, un recordatori de les paraules primitives i derivades, a més dels prefixos i sufixos, així com el descobriment de normes ortogràfiques de la v/b a llengua castellana, ja que és on hem trobat que tenim més dificultats.

Per acabar la setmana, en el projecte anual de "L'aigua a l'escola" hem creat dos aqüífers on els infants han observat d'una manera molt visual i significativa el seu funcionament, així com la sobreexplotació d'aquests.

dimarts, 11 d’octubre de 2022

SETMANA DEL 3 AL 7 D'OCTUBRE

 Hola famílies!

Durant aquesta setmana, arrel del nostre projecte i el què volem investigar, hem analitzat tots els animals que han anat a l'espai i veure d'aquests quins són els invertebrats, aprofitant per fer la classificació d'aquest tipus d'animals.

També hem après que són les paraules primitives i derivades i hem continuat amb els continguts matemàtics i acabar amb la decoració de l'aula. Apart, a valors al conèixer les emocions que hi ha i per grups han de triar una d'aquestes emocions i preparar dues proves per fer una gimcana relacionada amb les emocions.

A més vàrem continuar amb el projecte "El agua en la escuela" on vàrem analitzar i marcar en un mapa d'Eivissa les infraestructures del cicle urbà de la nostra illa, concretament les desaladores, depuradores, conduccions, pous, ...


ANIVERSARIS D'ALAA I D'ISA

Estam de celebració!!! Per fi podem celebrar els aniversaris dels nostres companys i companyes sense cap inconvenient.
Durant aquests anteriors dies hem celebrat els aniversaris d'Alaa i d'Isa i ens ho hem passat molt bé i hem disfrutat de la part gastronòmica dels pastissos que han portat.
Moltes gràcies a les famílies i felicitats a totes dues.

Per cert, com a recordatori, i en la mesura que sigui possible, estaria bé poder fer una celebració mensual dels aniversaris, encara que a vegades sigui complicat ficar-se d'acord però això també mostra cohesió de grup. Moltes gràcies per la vostra comprensió.

Us deix un recull visual de les celebracions.

SETMANA DEL 26 AL 30 DE SETEMBRE

 Hola famílies!

Primer de tot disculpes pel retard en les darreres entrades...

Durant aquesta setmana hem continuat amb la decoració de l'aula, encara que ja hem perfilat molt més les nostres necessitats com a grup i ja hem començat amb la decoració de la porta i de l'aula.

Durant aquesta setmana hem visitat la biblioteca del poble per agafar llibres com a grup pel nostre projecte, a més d'agafar llibres pels infants com a lectors/es.

A més, també hem començat amb els continguts de matemàtiques del laboratori de nombres, aventures i app d'Innovamat amb els chromebooks, així com a començar a treballar el subjecte i el predicat i en el projecte d'enguany de "El agua en la escuela" hem parlat de la petjada hídrica que tenim com a societat i quin consum realitzam diàriament com a persones, fent un anàlisi crític d'aquest.

A continuació podeu veure un recull visual.