EXPOSICIONS PROJECTES SOCIALS

Hola famílies, 

El passat dilluns 14 d'octubre, els grups cooperatius varen exposar els diferents projectes sobre les etapes històriques, des de les etapes que engloben la Prehistòria fins algunes etapes de la Història. En la Prehistòria els grups exposaren el Paleolític, el Neolític i l'Edat dels Metalls; i quant a la Història tenirem un grup que va exposar l'Edat Antiga i un altre l'Edat Moderna.
Per petits grups cooperatius, cercam la informació més adient per després poder treballar-la i destriar quina és la més important i la que necessitam per fer el nostre treball.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

 En matemàtiques estem treballant els números romans,avui ha tocat experimentar. Amb 4 palets havien de fer tots els números romàs que es pu...