dilluns, 9 de setembre de 2019

Benvinguts/es al curs escolar 2019/2020 !!

Benvinguts/es al curs escolar 2019/2020 !!

1. Presentació dels Mestres:
- Llengua catalana, matemàtiques i ciències naturals: Cati Mari Quetglas
- Llengua castellana i valors: Present Ortiz
- Ciències Socials: Silvana Insa
- Anglès i plàstica: Pilar Torres
- Educació Física: Toni Riera
- Música: Claudine Kruch
- Religió: Maria Rodrigo
- Pedagogia terapèutica (PT): Sonia Ramón
- Atenció a la diversitat (AT): Esther Marí
- Audició i llenguatge (AL): Magda Ferrer


2. Funcionament del centre:

- Agenda
- Horari visites pares/mares: dilluns de 8 a 9 (millor demanar cita)


3. Horari:
-Horari


4. Objectius:
- Objectius:

  
5. Material:

- Sous: 15  material fungible + 10  fotocòpies + 3 € agenda


6. TIC/TAC:
- Chromebooks: correu corporatiu, classroom,..
- Bloc de la classe


7. Metodologia:
- Projectes, tallers, pràctiques restauratives, ICAPE, apadrinament lector…
- Recomanacions: tenir pautes d’estudi, lectura diària, organització….


8. Altres:
- Aparells electrònics
- Consola
- Esmorzars
- Aniversaris
- Malalties i al·lèrgies
- Reforç ajuntament


9. Precs i preguntes:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada