dissabte, 21 de setembre de 2019

Grups cooperatius

Ja tenim els grups cooperatius fets!! Aquesta setmana ja hem començat a fer feina i el primer que vam fer va ser la confecció dels grups cooperatius a través d’una dinàmica molt divertida que consistia que cada un/a tenia a l’esquena un dibuix d’un animal i a través de mímica havia d’endevinar quin animal tenia i reunir-se amb els animals que tenien les mateixes característiques. Taller "(de) mostrar la igualtat"

El dijous passat (19/09/2019) vam fer un taller matemàtic anomenat “(de) mostrar la igualtat”. Es va treballar la igualtat i la diversitat com a valors a partir de les matemàtiques. Es van fer servir cites de Ramon Llull i Ghandi, la declaració dels drets humans, el teorema d’Stone-Tuckey, la fórmula d’Euler, etc. Va ser un taller molt interessant que ens va fer veure les matemàtiques d’una altre forma. Ens va agradar molt!


divendres, 13 de setembre de 2019

Primers dies

Benvolgudes famílies,

Ja hem iniciat el nou curs! Aquests tres primers dies hem fet diferents activitats: activitats de cohesió de grup, pràctiques restauratives,  decoració d’aula, preparació del material, hem jugat a jocs de taula, pintat i com que degut al mal temps no hem pogut sortir al pati hem vist una pel·lícula. En definitiva hem compartit molt moments amb els companys/es!! A continuació vos deixam amb imatges i un video de les dinàmiques realitzades.
VIDEO

dilluns, 9 de setembre de 2019

Benvinguts/es al curs escolar 2019/2020 !!

Benvinguts/es al curs escolar 2019/2020 !!

1. Presentació dels Mestres:
- Llengua catalana, matemàtiques i ciències naturals: Cati Mari Quetglas
- Llengua castellana i valors: Present Ortiz
- Ciències Socials: Silvana Insa
- Anglès i plàstica: Pilar Torres
- Educació Física: Toni Riera
- Música: Claudine Kruch
- Religió: Maria Rodrigo
- Pedagogia terapèutica (PT): Sonia Ramón
- Atenció a la diversitat (AT): Esther Marí
- Audició i llenguatge (AL): Magda Ferrer


2. Funcionament del centre:

- Agenda
- Horari visites pares/mares: dilluns de 8 a 9 (millor demanar cita)


3. Horari:
-Horari


4. Objectius:
- Objectius:

  
5. Material:

- Sous: 15  material fungible + 10  fotocòpies + 3 € agenda


6. TIC/TAC:
- Chromebooks: correu corporatiu, classroom,..
- Bloc de la classe


7. Metodologia:
- Projectes, tallers, pràctiques restauratives, ICAPE, apadrinament lector…
- Recomanacions: tenir pautes d’estudi, lectura diària, organització….


8. Altres:
- Aparells electrònics
- Consola
- Esmorzars
- Aniversaris
- Malalties i al·lèrgies
- Reforç ajuntament


9. Precs i preguntes:

Horari


divendres, 6 de setembre de 2019

Llistat material

LLISTAT DE MATERIAL (2n cicle)

CURS 2019-2020

o   1 arxivador de 4 anelles (si en teniu una, no cal comprar-la)
o   Separador per l’arxivador (10 de diferents colors).
o   1 flauta
o   1 capsa de retoladors i 1 de colors fusta (mínim de 12 colors cadascuna).
o   1 tisores de punta rodona.
o   1 retolador fluorescent.
o   1 llapis, una goma, una maquineta, bolígrafs de color: blau, verd, negre i vermell.
o   1 barra de cola.
o   1 agenda escolar CEIP Sant Jordi (disponible només a l’escola).
o   1 regle de 30 cm i 1 compàs.
o   1 pendrive.
o   Quadern musical amb pentagrama A5 (mig full)
o   Una carpeta per posar els deures.


*EL MATERIAL QUE JA TENIU DEL CURS ANTERIOR, NO CAL COMPRAR-LO.


LISTADO DE MATERIAL (2n ciclo)


CURSO 2019-2020

o   1 archivador de 4 anillas (si ya tenéis una, no es necesario comprar)
o   Separadores para el archivador (10 de diferentes colores)
o   1 flauta
o   1 caja de rotuladores y 1 de colores de madera (mínimo 12 colores cada una).
o   1 tijeras de punta redonda.
o   1 rotulador fluorescente.
o   1 lápiz, una goma, un sacapuntas, bolígrafos de colores: azul, verde, negro y rojo.
o   1 barra de pegamento.
o   1 agenda escolar CEIP Sant Jordi (disponible en el colegio únicamente)
o   1 regla de 30 cm aproximadamente y 1 compás.
o   1 pendrive.
o   Cuaderno musical de pentagrama A5 (media hoja).
o   Una carpeta para los deberes.

*EL MATERIAL QUE YA TENÉIS DEL CURSO ANTERIOR, NO HACE FALTA COMPRARLO

Català


CATALÀ
TEMES
OBJECTIUS
TEMA 1.
·           Llegir un text narratiu parant esment en l’entonació.
·           Detectar diferents registres lingüístics en un text narratiu.
·           Identificar estats d’ànim pel to de veu.
·           Usar un to de veu diferent segons el que es vol transmetre.
·           Reconèixer els elements que intervenen en la comunicació.
·           Utilitzar els signes de puntuació adequats al final de les oracions.
·           Aprendre a manejar el diccionari.
·        Utilitzar la pluja d’idees per a planificar un text.
·           Conèixer les fases del procés d’escriptura.
·           Identificar les característiques dels texts literaris.
·           Desxifrar codis de comunicació.
TEMA 2.
·           Familiaritzar-se amb el gènere teatral.
·           Identificar les característiques pròpies dels texts teatrals.
·           Utilitzar la veu com a tret definitori i característic de les persones.
·           Imitar veus de diferents personatges.
·           Identificar els substantius d’una oració.
·           Transformar el gènere i el nombre d’un substantiu.
·           Aprendre les normes de partició de paraules a final de línia.
·        Identificar paraules sinònimes.
·           Reconèixer paraules antònimes.
·           Emplenar correctament un qüestionari.
·           Distingir texts literaris en prosa i en vers.
Interpretar els resultats d’un qüestionari.


TEMA 3.
·           Llegir amb fluïdesa un text narratiu.
·           Identificar els motius que provoquen les accions d’una història.
·           Reconèixer diferents gèneres orals.
·           Intervenir ordenadament en una conversa.
·           Identificar adjectius i els substantius a què fan referència.
·           Repassar la concordança entre substantiu i adjectiu.
·           Conèixer les normes de l’accent gràfic.
·           Comprendre el concepte de família de paraules.
·           Aprendre els graus en què es poden utilitzar els adjectius.
·           Identificar la síl·laba tònica i l’accent gràfic.
·           Aprendre a mesurar versos.
·           Aprendre extreure informació de tots els elements d’un text.
TEMA 4.
·           Llegir un text narratiu en cadena.
·           Interpretar el sentit figurat d’un text narratiu.
·           Aprendre a seleccionar la informació en un text oral.
·           Presentar persones fent servir les tècniques adequades.
·           Conèixer les formes de l’article i la funció dins el grup nominal.
·           Conèixer paraules amb accent diacrític.
·           Comprendre el concepte de camp lèxic.
·           Elaborar cartells per anunciar un esdeveniment.
TEMA 5.
·           Comprendre i donar instruccions orals.
·           Identificar els pronoms personals i emprar-los correctament.
·           Identificar els elements que formen un verb.
·           Usar correctament la s i la z per representar el so s sonora.
·           Escriure texts sobre experiències personals.
·           Corregir un text d’acord amb unes condicions.
·           Localitzar de manera ràpida la informació en un text.
·           Deduir el significat d’una paraula pels elements que la componen.
·           Identificar els diferents significats de les paraules polisèmiques.
TEMA 6.
·           Familiaritzar-se amb les característiques dels texts populars.
·           Identificar errors de concordança.
·           Evitar les repeticions en un text oral.
·           Comprendre els conceptes de temps i mode.
·           Escriure correctament paraules amb c/qu, g/gu i j/g.
·           Diferenciar entre paraules simples i paraules compostes.
·           Aprendre estratègies per descriure un lloc.
TEMA 7.
·           Llegir i comprendre un text publicitari.
·           Conèixer els temps verbals.
·           Comprendre els conceptes de prefix i sufix.
·           Conèixer diversos sufixos i el significat que aporten.
·           Conèixer diversos prefixos que indiquen situació.
·        Repassar l’ús de r i rr.
·      Elaborar un cartell publicitari.
TEMA 8.
·           Conèixer les formes verbals de la primera conjugació.
·           Conèixer els sufixos amb què es formen els gentilicis.
·           Aprendre les regles d’ús de l’apòstrof.
·           Escriure el text d’un còmic.
TEMA 9.
·           Conèixer les formes verbals de la segona conjugació.
·           Utilitzar els signes de puntuació adequats al final de les oracions.
·           Aprendre els usos del punt i coma.
·           Aprendre les regles d’ús dels dos punts.
·           Escriure diàlegs a partir de texts narratius.
TEMA 10.
·           Conèixer les formes verbals de la tercera conjugació.
·           Aprendre les regles d’ús del guionet.
·           Aprendre a interpretar i a donar indicacions sobre la situació d’un lloc.
·           Aprendre estratègies per descriure un lloc.
·           Localitzar de manera ràpida la informació en un text.
·           Deduir el significat d’una paraula pels elements que la componen.
TEMA 11.
·           Conèixer diferents tipus de verbs: regulars i irregulars.
·           Aprendre com es formen les contraccions i les normes d’ús.
·           Llegir amb fluïdesa un text narratiu.
·           Aplicar el bagatge literari per fer hipòtesis de lectura.
·           Reconèixer dites i expressions populars en un discurs oral.
·           Aprendre tècniques per a participar en un debat.